Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Standrew S.A.

07-06-2024 12:30:21 | Bieżący | EBI | 11/2024

Zarząd spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Stankiewicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 9 czerwca 2024 r. do dnia 9 września 2024 r.
Emitent informuje ponadto, że szczegółowe informacje o kompetencjach, wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym Pana Edwarda Stankiewicza zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Emitenta nr 14/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!