Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2024 14:16:18 | Bieżący | EBI | 10/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28/7.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu


Załączniki:

STN_Zawiadomienie o zwołaniu_ZWZ_06.24.pdf

STN_PROJEKTY UCHWAŁ_ZWZ_06.24.pdf

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!