Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

  • Błędy na poprzedniej stronie!

 

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!