Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 kwietnia 2016 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 14 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!