Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Standrew Spółka Akcyjna Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

28-06-2022 11:48:52 | Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dnia 27 czerwca 2022 r., w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Emitenta za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i zasiadają w niej:
– Pan Łukasz Stankiewicz
– Pan Jarosław Stankiewicz
– Pani Katarzyna Dymek
– Pan Radosław Kozłowski
– Pan Wojciech Komer

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!