Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dnia 27 czerwca 2017 r., w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Emitenta za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i zasiadają w niej:
– Pan Łukasz Stankiewicz
– Pan Jarosław Stankiewicz
– Pani Sylwia Cugier
– Pan Radosław Kozłowski
– Pan Wojciech Komer

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!