Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję Standrew Spółka Akcyjna Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

28-06-2022 11:28:12 | Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2021 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 27 czerwca 2022 r. nastąpiło powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję.

Skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Stankiewicz a funkcję Wiceprezesa Zarządu Pan Edward Stankiewicz.

Życiorysy członków Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Pan Edward Stankiewicz Wiceprezes Zarządu- życiorys
Pan Tomasz Stankiewicz Prezes Zarządu – życiorys

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!