Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku

Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

26-06-2024 14:57:38 | Bieżący | EBI | 12/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZADU


Załączniki:

STN- Treść uchwał ZWZ_06.24.pdf

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!