Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2024 13:19:34 | Roczny | EBI | 9/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. ( dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2023 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust 1.pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

STANDREW SA Sprawozdania z badania SF za 2023 rok -sig.pdf

STANDREW-sprawozdanie zarządu_2023 (1).pdf

01. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.pdf

02. Informacja dodatkowa.pdf

Raport roczny za 2023 rok.pdf

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!