Raport okresowy za I kwartał 2024 roku. STANDREW S.A. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

13-05-2024 14:22:28 | Kwartalny | EBI | 7/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!