RB_ASO: Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12019     Data sporządzenia:2019-05-24        Skrócona nazwa emitenta        STANDREW S.A.Temat         Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 rokuPodstawa prawna       Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu:        Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku po dyskusji z biegłym rewidentem Spółki badającym sprawozdanie finansowe za 2018 rok i uwzględniając jego stanowisko, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności na kwotę 399 tys. zł od kontrahenta objętego przyspieszonym postępowaniem układowym.Podstawą do podjęcia decyzji o odpisie aktualizacyjnym było otrzymanie przez Zarząd Spółki informacji o propozycjach układowych, wedle których należność Spółki miałaby zostać zredukowana o około 80%. Propozycja ta nie podlegała do tej pory głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli i nie została zatwierdzona przez sąd. Ponieważ spółka nie może przewidzieć wyniku tego głosowania, to istnieje ryzyko że wierzytelność zostanie zredukowana do tej wysokości.Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zasadą ostrożności, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego tych należności na 80% ich łącznej kwoty. Wedle wiedzy Zarządu Spółki kontrahent posiada majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności Emitenta, ale egzekucja z tego majątku byłaby możliwa jedynie w razie umorzenia trwającego postępowania układowego, a wynik tego postępowania również nie jest możliwy do przewidzenia.Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że utworzenie odpisu aktualizującego powoduje istotnie zmniejszenie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 rok z kwoty 462 425,17 zł do kwoty 124 222,95 zł. i odbiega od oczekiwań rynku, w związku z przekazanym przez Spółkę raportem kwartalnym za IV kwartał 2018 r. Do czasu publikacji tego raportu, Spółka nie miała wiedzy o propozycjach układowych jej kontrahenta, jak również o dalszym możliwym przebiegu postępowania układowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 MESSAGE _ENGLISH VERSION_  

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA_pełna nazwa emitenta_STANDREW S.A.Drzewny _drz_ _skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI _kod pocztowy__miejscowość_ HUTA SZKLANA83 _ulica__numer_ +48 67 256-41-48+48 67 256-58-65 _telefon__fax_  biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl _e-mail__www_  763-18-52-437570861522 _NIP__REGON_       

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2019-05-24TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulPodjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-05-24
Rok biezacy2019
Numer1
adres wwwwww.standrew.com.pl
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!