Tarcica

Typowe zastosowania:

superior
sortowanie szerokości

Nasi klienci otrzymują jednolity produkt o powtarzalnej jakości w cenie stosownej do jego jakości uzyskiwanej dzięki naszemu „sortowaniu przeznaczeniowemu“ tj. segregowaniu tarcicy według kryterium efektywności wykorzystania konkretnej klasy do konkretnego wyrobu, w celu uzyskania najwyższej wydajności materiałowej (sortowanie tarcicy według przeznaczenia w wyrobie).

Optymalizacja rozkroju poprzez wstępne sortowanie szerokości desek

Szerokości desek standardowej tarcicy Pollmeier jest różna, jednak nie mniejsza niż 10cm. Istnieje możliwość zakupu tarcicy sortowanej według szerokości lub nawet listew o ściśle określonej szerokości desek. Pozwala to na redukcję kosztów materiałowych oraz pracy. Ten dodatkowy serwis dotyczy klasy Superior, szegóły wg

pobierz specyfikację: