Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

29-01-2016 14:16:54 | Bieżący | EBI | 1/2016

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku ? 12 lutego 2016 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku ? 16 maja 2016 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku ? 16 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku ? 14 listopada 2016 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 4 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!