Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

07-12-2023 13:18:06 | Bieżący | EBI | 15/2023

Zarząd spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu 7 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Stankiewicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 7 grudnia 2023 r. do dnia 7 marca 2024 roku.
Emitent informuje ponadto, że szczegółowe informacje o kompetencjach, wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym Pana Edwarda Stankiewicza zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Emitenta nr 14/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!