Strategia spółki

Dotychczas Spółka prowadziła głównie produkcję materiałów tartacznych, mało przetworzonych. Zapewniało tostosunkowo stabilne przychody, jednak bez znaczących możliwości zwiększania rentowności.

Głównym założeniem strategicznym Emitenta jest przejście od produkcji wyrobów typowo tartacznych do bardziejprzetworzonychproduktów wykorzystywanych w budownictwie i meblarstwie oraz produkcji energii w układziekogeneracyjnym (prąd i ciepło) lub produkcji ekologicznego paliwa z biomasy.

Strategię rozwoju podzielono na 4 etapy:

Pierwszy etap – Spółka zamierza zakupić nową półautomatyczną i bardzo ekonomiczną linię do przecierania drewna,co pozwoli na rozszerzenie produkcji o bardziej przetworzone i wyżej marżowe wyroby (w tym suszonej tarcicy dębowej oraz lameli dębowych, na które jest obecnie duży niezaspokojony popyt).

Drugi etap zawiera inwestycję w rozbudowę suszarni do drewna twardego wraz z instalacją grzewczą. Budowanowego kompleksu suszarniczego zapewni możliwość zwiększenia asortymentów suchych i produktów wysokoprzetworzonych.

Trzeci etap to uruchomienie produkcji kantówki okiennej oraz innych elementów klejonych. W tym celu Spółkazamierza wydzielić osobny segment i zakupić specjalistyczne urządzenia do sklejania drewna. Krok ten zapewniSpółce nowe rynki zbytu oraz znacząco zwiększy dochodowość przy stosunkowo niskich nakładach.

Czwarty etap – nie uwzględniony w prognozach finansowych – polega naprodukcji energii w układzie kogeneracyjnym (prądu i ciepła). Wybudowanie elektrociepłowni o mocy 650 kWopalanej własnymi odpadami produkcyjnymi umożliwi wykorzystywanie ciepła na własne potrzeby, zasilającsuszarnie do drewna, ale przede wszystkim pozwoli na pozyskanie dużych oszczędności z tytułuwytwarzania prądupotrzebnego do zasilenia całego zakładu. W chwili obecnej Spółka jest zasilana prądem z sieci miejskiej, dostawy tesą bardzo kosztowne i eliminując ten czynnik Spółka uzyska znaczące korzyści ekonomiczne. Emitent ma w chwiliobecnej opracowaną koncepcję projektu budowy tej elektrociepłowni. Projekt wykazuje dużą wartość dodaną dlaSpółki. Rozpoczęcie inwestycji planuje się na rok 2014, a jej budowa ma być zasilona środkami pozyskanymi z UniiEuropejskiej.

Elektrociepłownia ma być połączona z produkcją wysokowydajnego, odnawialnego paliwa z biomasy, przede wszystkim peletu. Spółka wytwarza ją jako produktuboczny, częściowo wykorzystując na własnepotrzeby, a poniekąd zbywając w postaci nieprzetworzonej.

Wraz z rozwojem produkcji, ilość wytwarzanej biomasy będzie się systematycznie zwiększać.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!