Strategia spółki

Aktualna strategia Spółki STANDREW S.A. uwzględnia skutki, jakie dla gospodarki i dla rynku, na którym działa Spółka, ma pandemia COVID-19 oraz trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, koncentrując się na:

  • utrzymaniu sprzedaży w cenach pozwalających na uzyskanie zadawalającego poziomu zyskowności i rozwoju systemu sprzedaży (pozyskiwaniu nowych kontrahentów i rynków),
  • pozyskiwaniu nowych odbiorców i poszukiwaniu nowych kierunków zbytu, celem zwiększenia wolumenu sprzedaży,
  • podejmowaniu działań związanych z minimalizacją wpływu wzrostu kosztów prowadzonej działalności na wynik finansowy, poprzez:
    • podnoszenie cen sprzedaży, celem utrzymania odpowiedniego poziomu marży z jednej strony,
    • wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze zarządzania produkcją i kontrolą kosztów, które pozwalają efektywniej wykorzystywać jej zasoby,
    • inwestycje mające na celu zmniejszenie kosztów energii i dywersyfikację jej źródeł
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!