Historia

Historia Standrew S. A. wywodzi się od obecnego Wiceprezesa Zarządu Standrew S. A. – Edwarda Stankiewicza, który doświadczenie zdobył w pracy w administracji Lasów Państwowych w okresie od 1968 – 1992, a następnie w tartaku INTER WALD w Drawinach (1992 – 1999). W 1998 r. rozpoczął działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Edmark Edward Stankiewicz specjalizującą się w dziedzinie przerobu drewna okrągłego. Rok później syn Pana Edwarda, Tomasz Stankiewicz z wykształceniem leśnym – technolog drewna, rozpoczął działalność gospodarczą z myślą o przerobie drewna okrągłego – liściastego. Następnie w drugiej połowie tego roku Panowie Edward i Tomasz Stankiewicz połączyli siły i założyli rodzinne przedsiębiorstwo o nazwie ZPD STANDREW Spółka Cywilna, poprzednika prawnego Standrew S. A.. Rozpoczęta działalność była budowana niemalże od podstaw.

Pierwsze wyroby były przeznaczone do produkcji elementów do szczotek, a następnie eksportowane na rynek belgijski. Od 2000 r. sukcesywnie powiększano park maszynowy Standrew S. A. m.in. poprzez zakup traka taśmowego typu WOOD MIZER, wózka widłowego, wielopiły oraz pił kapujących, a także wybudowano halę produkcyjną i dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby produkcji.

W latach 2001 – 2004 nabyto kolejne traki taśmowe typu WOOD MIZER wraz z kompletem narzędzi do wyprawiania płyt, wykonano halę produkcyjną na konstrukcji stalowej o powierzchni 250 m2, gdzie rozpoczęto przerób tarcic i listew liściastych dębowych, bukowych i jesionowych. Wybudowano również suszarnię do drewna typu CZERSK o sterowaniu półautomatycznym, o jednorazowym wsadzie 40 m3, wraz z kotłownią zasilającą. Dzięki wybudowaniu wiaty magazynowej, stalowej o powierzchni 475 m2 Standrew S. A. zwiększył potencjał w zakresie magazynowania i sezonowania tarcic i elementów z drewna liściastego. Kolejną inwestycją była budowa suszarni dwukomorowej do drewna typu SECOTERM wraz z kotłownią sterowaną automatycznie zasilaną odpadami poprodukcyjnymi.

W 2005 roku wybudowano halę traków o powierzchni 312 m2 i halę stolarni o powierzchni 121 m2, utwardzono również plac magazynowy o pow. ok. 4500 m2. W kolejnym roku wybudowano dwie, sterowane elektronicznie suszarnie próżniowe.

W 2007 roku zakupiono i zamontowano stacjonarny trak taśmowy typu ARMENTIA rok produkcji 2000, co zastąpiło pracę przy wykorzystywanych dotychczasowo małych trakach taśmowych i zdecydowanie zwiększyło przerób drewna o kolejne 30% oraz znacznie polepszyło jakość przetarcia. W tym samym roku Spółka dokonała zakupu wielopiły dwuwałowej typu REMA do rozcinania pryzm z przetarcia.

W 2008 r. Spółka poszerzyła swój park maszynowy o komplet maszyn do przerobu drewna małowymiarowego, a także wybudowała własną trafostację, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię eklektyczną. W 2009 r. doposażono zakład Standrew S. A. w drobne maszyny i urządzenia stolarskie oraz strugarkę czterostronną WEINIG PROFIMAT, czopiarko-formatówkę typu FOD, szlifierkę szerokotaśmową RAIMAN, optymalizerkę PAUL typ MAXI 4 oraz obrabiarki półautomatyczne KBF i DB do produkcji galanterii drzewnej.

W 2010 roku Spółka skoncentrowała się na budowie nowej komory parzalniczej w systemie automatycznym do drewna bukowego, a także dokonała modernizacji kompletnego systemu odpylania w całym zakładzie.

W 2011 roku dokonano pełnej modernizacji kotłowni w nowy system MAVERA o mocy 1 MW co zwiększyło energię cieplną niezbędną do zasilania suszarni do drewna i parzalni.

W 2012 roku Standrew S. A. nabył nową ładowarkę czołową KRAMER 1150.

W dniu 1 lipca 2012 r., do spółki cywilnej przystąpił drugi syn Pana Edwarda – Łukasz Stankiewicz. Aktem notarialnym z dnia 11 września 2012 r. dokonano przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną pod firmą Standrew S.A., której wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 17 października 2012 r. Akcjonariuszami przekształconej spółki Standrew S.A., pozostali: Edward Stankiewicz, Tomasz Stankiewicz i Łukasz Stankiewicz. Aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2012 r. Pan Edward Stankiewicz wniósł do Spółki aport w postaci Przedsiębiorstwa Handlowego Edmark Edward Stankiewicz, na pokrycie akcji serii B – wpis do KRS nastąpił w dniu 07 grudnia 2012 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Standrew S. A. z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz oświadczeniem Zarządu Standrew S. A. z dnia 17 stycznia 2013 r. , w wyniku emisji i przeprowadzonej prywatnej oferty 120.000 Akcji Serii C – podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 132.000 zł. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego Standrew S. A. w KRS nastąpił w dniu 25 lutego 2013 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Standrew S. A. z dnia 07 marca 2013 r., w wyniku emisji Akcji Serii D – podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 151.000 zł. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego Standrew S. A. w KRS nastąpił w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Powyższe działania miały na celu przygotowanie Spółki do wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynku NewConnect i zaoferowania emisji akcji serii C i D nowym akcjonariuszom. W dniu 19 czerwca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu 120.000 akcji na okaziciela serii C oraz 190.000 akcji na okaziciela serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowania akcji i debiut miał miejsce w dniu 25 czerwca 2013 r.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!