Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Jacka Krzyżaniaka, zawierające informację sporządzoną na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez niego akcji Emitenta w ilości powodującej przekroczenie progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!