Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 grudnia 2023 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

10-11-2023 16:35:07 | Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2023 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28/7.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał STANDREW S.A.
3. Sprawozdanie Zarządu z wyceny aportu przedsiębiorstwa „Lukas Wood” Łukasz Stankiewicz z dnia 6 listopada 2023
4. Sprawozdanie Zarządu z wyceny aportu przedsiębiorstwa „Stan Wood” Tomasz Stankiewicz z dnia 6 listopada 2023
5. Opinia biegłego rewidenta na temat wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa „Lukas Wood” Łukasz Stankiewicz z 9 listopada 2023
6. Opinia biegłego rewidenta na temat wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa „Stan Wood” Tomasz Stankiewicz z 10 listopada 2023

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

sprawozdanie zarządu z wyceny aportu Stan wood.pdf

sprawozdanie zarządu -z wyceny aportu Lukas wood.pdf

Standrew_05102023_opinia_Lukaswood_podpisane.pdf

Standrew_05102023_opinia_Stanwood_podpisane.pdf

STN_Zawiadomienie o zwołaniu_WZ_12.2023.pdf.1.pdf

STANDREW_NWZ_2023_projekty uchwał_dane-działek-składZORG_12.2023.pdf.2.pdf

STN_FORMULARZ (OS.FIZYCZNE)_WZ_12.2023.pdf.1.pdf

STN_FORMULARZ (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)_WZ_12.2023.pdf.1.pdf

STN_wzór pełnomocnictwa – os fizyczne_WZ_12.2023.pdf.3.pdf

STN_wzór pełnomocnictwa – os prawne_WZ_12.2023.pdf.1.pdf

informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!