Informacja o zwolaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spolki dzien 29 czerwca 2018 roku

Raport EBI

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          _/ 2018

Data:            1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018  roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!