Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2022 12:35:16 | Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28/7.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!