Korekta raportu ESPI w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym koryguje raport bieżący ESPI z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku, wskazując iż błędnie nadano numer raportu jako 5/2016. Zgodnie z kolejnością raportów ESPI, prawidłowy numer to 1/2017.
Ponadto, z uwagi na zakłócenia techniczne związane z wysłaniem raportu ESPI, do raportu bieżącego nie zostało załączone pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co zostało uzupełnione w załączniku do niniejszego raportu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!