Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej niniejszym ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu zmiany zgłoszonej przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, uzupełniając go o punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!