Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

23-03-2016 14:46:52 | Bieżący | EBI | 5/2016

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu żądania zgłoszonego przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, poprzez dodanie do porządku obrad punktu nr 8. f) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!