Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: Inne regulacje

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!