Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Raport ESPI (Kancelaria Publiczna)

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: ___/2018

Data: 1 czerwca 2018 roku

Spółka: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: Inne regulacje

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!