Oświadczenie Zarządu w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

11-04-2024 14:34:05 | Bieżący | EBI | 6/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki o stanie stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 18 grudnia 2023 r. nr 1404/2023 w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!