Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2022 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

02-12-2020 11:59:26 | Bieżący | EBI | 16/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31.12.2020 r., 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. z firmą EDG Spółka Audytorska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3755.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!