Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2025 Standrew Spółka Akcyjna Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-12-2023 14:48:47 | Bieżący | EBI | 16/2023

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31.12.2023 r., 31.12.2024 r. oraz 31.12.2025 r. z firmą EDG Spółka Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!