Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2016 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 27 czerwca 2017 r. nastąpiło powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję.
Skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Stankiewicz a funkcję Wiceprezesa Zarządu
Życiorysy członków Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!