Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

07-12-2023 09:10:46 | Bieżący | EBI | 14/2023

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z podjętą w dniu 6 grudnia 2023 r. uchwałą w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołano Pana Edwarda Stankiewicza na Członka Rady Nadzorczej Standrew S.A.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Pan Edward Stankiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle drzewnym. Początkowo pracował w Lasach Państwowych na stanowisku nadleśniczego, w późniejszym czasie jako zastępca leśniczego. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. zakupu surowca w zakładzie przerobu drewna w Drawinach. Jest założycielem i jednym z większościowych akcjonariuszy Standrew S.A. W latach 2012-2023 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Standrew S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Edward Stankiewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Standrew S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Edward Stankiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!