Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-08-2020 15:33:56 | Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty można również pobrać na stronie internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

  • TOMASZ STANKIEIWCZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!