Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Standrew S.A. w dniu 6 grudnia 2023 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

07-12-2023 09:00:17 | Bieżący | EBI | 13/2023

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Standrew S.A. w dniu 6 grudnia 2023 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!