Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

22-06-2023 13:06:50 | Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZADU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!