Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

24-06-2021 16:39:31 | Bieżący | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Na wniosek akcjonariusza odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o Ofercie

Załączniki:
Treść podjętych uchwał ZWZ STANDREW S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.

• Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!