Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

26-05-2023 09:16:42 | Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2022 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 5 ust.1. pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!