Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku STANDREW Spółka Akcyjna Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-02-2024 10:39:42 | Kwartalny | EBI | 4/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu


Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!