Raporty Spółek ESPI/EBI Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-05-2020 15:35:41 | Bieżący | EBI | 5/2020Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o nowym terminie przekazania raportu rocznego za 2019 rok, określonym na dzień 5 czerwca 2020 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok, zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. był wyznaczony na dzień 29 maja 2020 r.
W związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zmiana ww. terminu publikacyjnego jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością pracy zdalnej zarówno przez pracowników Emitenta, biura księgowego obsługującego Spółkę, jak również zespołu audytorskiego oraz ograniczoną ich dostępnością w okresie od marca 2020 r. do dnia dzisiejszego.
Taka sytuacja wiąże się utrudnieniami w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wpływa na opóźnienia w przepływie dokumentów w procesie badania sprawozdania finansowego Spółki. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z tym, iż podobny sposób komunikacji musiał zostać przyjęty w relacji z innymi podmiotami, to spowodowało to spiętrzenie pracy zarówno w biurze księgowym obsługującym Spółkę jak i w firmie audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!