Raporty Spółek ESPI/EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-07-2020 16:27:58 | Bieżący | EBI | 9/2020Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a) pkt 8) i pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!