Raporty Spółek ESPI/EBI wygaśnięcie umowy a Autoryzowanym Doradcą Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-07-2019 15:40:40 | Bieżący | EBI | 8/2019Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku, pomiędzy Emitentem a Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu. Przyczyną wygaśnięcia umowy jest upływ czasu, na jaki została ona zawarta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!