Raporty Spółek ESPI/EBI Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-08-2020 15:33:50 | Kwartalny | EBI | 12/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!