Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

03-08-2020 15:09:25 | Bieżący | EBI | 10/2020Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. Pani Sylwia Cugier – Sekretarz Rady Nadzorczej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności niezbędne do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!