Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

23-01-2015 16:06:26 | Bieżący | EBI | 1/2015Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku ? 13 lutego 2015 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku ? 14 sierpnia 2015 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 13 listopada 2015 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 1 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!