Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Raport roczny:
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 29 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!