Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

13-01-2022 15:15:15 | Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 11 lutego 2022 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 roku
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 20 maja 2022 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!