Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

11-01-2023 10:34:29 | Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023.Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku -14 sierpnia 2023 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!