Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

09-01-2024 15:12:59 | Bieżący | EBI | 1/2024

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 12 lutego 2024 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 13 maja 2024 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 12 sierpnia 2024 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 12 listopada 2024 roku
Raport roczny za 2023 zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 29 maja 2024 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!