Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

04-11-2015 14:57:25 | Bieżący | EBI | 9/2015

Zarząd STANDREW S.A. („Spółka”, ?Emitent?) z siedzibą w Hucie Szklanej informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się dnia 4 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!