Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

01-09-2016 15:51:21 | Bieżący | EBI | 9/2016

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku, pomiędzy Emitentem a Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu. Przyczyną wygaśnięcia umowy jest upływ czas, na jaki została ona zawarta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!