Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r. STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy , którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku , które odbyło sie w Poznaniu , posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu . które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47 % w ogólnej liczbie głosów oraza 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych , uprzywilejowanych co do głosu , które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu , które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!