Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2015 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!